Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci nowomiejskiej drogówki promują akcję "Łapki na kierownicę"

Policjanci nowomiejskiej „drogówki” promują akcję edukacyjną pn. „Łapki na kierownicę”, mającą uświadomić zagrożenia wynikające z używania telefonu komórkowego w czasie jazdy. Korzystanie z telefonu to nie tylko odbieranie rozmów, ale też wybieranie numerów, czy pisanie krótkich SMS-ów. Takie zachowanie stwarza duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kierowca zajęty swoją komórką ma rozproszoną uwagę i dużo gorzej kontroluje sytuację na drodze.

W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Za naruszenie tego przepisu grozi grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 200 złotych i 5 punktów karnych.Mimo obowiązujących przepisów i restrykcji związanych z ich nieprzestrzeganiem, widok rozmawiającego przez telefon komórkowy kierowcy jest w Polsce bardzo powszechny.

Mając na uwadze występujące zagrożenie związane z używaniem telefonu komórkowego podczas jazdy podjęto działania mające na celu edukację związaną z zagrożeniami w ruchu drogowym jakie niesie ze sobą używanie podczas kierowania pojazdem telefonu komórkowego trzymanego w ręku.


Akcja „Łapki na kierownicę” ma na celu zachęcenie wszystkich kierujących pojazdami do dbania o wspólne bezpieczeństwo na drogach. Funkcjonariusze ruchu drogowego przekazują kierowcom ulotki edukacyjne uświadamiające o wydłużonej reakcji kierowcy korzystającego z telefonu komórkowego podczas jazdy.Do kampanii włączyła się firma Neptis S.A. - operator komunikatora „Yanosik”. W czasie trwania kampanii (14-25 czerwca), w momencie kiedy kierujący pojazdem włączy aplikację na ekranie pojawi się żartobliwy komunikat ostrzegawczy przestrzegający przed korzystaniem z telefonu komórkowego trzymanego w ręku.


 

 

  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki
  • akcja nowomiejskiej drogówki