Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pod jednym numerem w kilku językach- uruchomiono telefon bezpieczeństwa dla turystów

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polska Organizacja Turystyczna, dbając o bezpieczeństwo turystów zagranicznych przebywających w Polsce, zawarły umowę na mocy której uruchomiony został specjalny telefon bezpieczeństwa. Połączenie będzie obsługiwane w kilku językach, a jego zintegrowanie z infolinią turystyczną jest niezwykle istotne w kontekście dużych wydarzeń zaplanowanych w tym roku w Polsce.

Bezpieczeństwo turystów jest bardzo ważne, a turystyka jak żaden inny sektor gospodarczy jest bardzo podatna na wahania wynikające z sytuacji kryzysowych.

Głównym celem funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa jest zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalny numer infolinii:+48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77. Kontakt można również nawiązać pisząc e-maila na adres:cc@pot.gov.pl.


 

Telefon bezpieczeństwa jest zintegrowany z infolinią turystyczną prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu Contact Center i działa od kilku lat. Obowiązujące dotychczas w tej sprawie porozumienie wygasło, a zainteresowane Strony zdecydowały, iż inicjatywna jest bardzo ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego, stąd decyzja o podpisaniu nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2020 r.

Funkcjonowanie telefonu bezpieczeństwa podnosi, wśród turystów zagranicznych, poczucie bezpieczeństwa. Prawie połowa z nich uważa bezpieczeństwo za bardzo ważne, natomiast dla ok. 42% jest ono raczej ważne. Co więcej, zintegrowanie telefonu z infolinią turystyczną pozwala uzyskać informacje o najbliższych atrakcjach turystycznych. Telefon spełnia więc dwie funkcje: po pierwsze związany jest z niesieniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, po drugie pełni funkcję informacyjno-promocyjną.