Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie nowomiejskim

Za nami drugi rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej mapie każdy ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. To interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dzięki mapie każdy mieszkaniec może przekazywać Policji informację o zagrożeniu bez wychodzenia z domu. W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy 235 takich zgłoszeń, z których 94 zostały potwierdzone.

Mapa dostępna jest na stronie internetowej każdej komendy wojewódzkiej i powiatowej w Polsce. Jej budowa pozwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, korzystać z niej każdemu obywatelowi – w przypadku wątpliwości dotyczących poruszania się po mapie i dodawania zgłoszeń, internauci mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej na tej samej stronie. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie zagrożenie ich zdaniem na nim występuje. Do wyboru są kategorie obejmujące m.in. miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, używane lub sprzedawane są środki odurzające, czy przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze. Każda informacja przekazywana jest do miejscowej Policji, która sprawdza zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może sprawdzić czy jego zgłoszenie zostało już sprawdzone, czy jest jeszcze w trakcie weryfikacji. 

W 2017r. w naszym powiecie policjanci odnotowali 235 zgłoszeń, z czego 94 zostały potwierdzone. Zgłoszenia te dotyczyły najczęsciej problemu przekraczania dozwolonej prędkośc (121 zgłoszenia), nieprawidłowego parkowania (30), niewłaściwej infrastruktury drogowej (29), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (27 zgłoszenia).

Policjanci reagują i sprawdzają każde zgłoszenie. W miejscach potwierdzonych , w których występuje przekraczanie prędkości dyslokowane są patrole zespołu ruchu drogowego wyposażone w ręczne mierniki prędkości a także radiowóz z videorejestratorem, którzy reagują na popełnione wykroczenia. W przypadku punktów spożywnia alkoholu w miejscach niedozwolonych kierowani są w te miejsca policjanci zepsołu patrolowo-interwencyjnego oraz dzielnicowi. Ponadto wszelkie zgłoszenia dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz nieprawidłowego oznakowania drogi są sprawdzane przez policjantów ruchu drogowego, a w przypadku potwierdzenia tego zgłoszenia policjanci wystosowują wystąpienia do zarządcy drogi o usunięcie nieprawidłowości. 

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.