Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie zawodoznawcze w Zespole Szkół w Bielicach

Funkcjonariuszka nowomiejskiej policji zajmująca się profilaktyką społeczną opowiadała o policyjnej służbie w ramach Dnia Zawodoznawczego w Zespole Szkół w Bielicach. Celem inicjatywy było umożliwienie młodzieży bliższego kontaktu z przedstawicielami różnych profesji i zachęcenie ich do podjęcia pracy w danym zawodzie.

To już kolejne spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, które w ramach Dnia Zawodoznawczego zorganizowała Dyrekcja Zespołu Szkół w Bielicach. Podczas imprezy uczniowie szkół z terenu powiatu mogli porozmawiać z przedstawicielami różnych profesji m.in. policjanta, strażaka, kuratora, weterynarza, dziennikarza, fryzjera i wielu wielu innych. Swoje stoisko podczas spotkania przygotowała także przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Podczas rozmów z policjantką uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić by zostać stróżem prawa, jak przebiega proces rekrutacyjny do służby, jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód. Policjantka opowiadała także uczniom na czym polega Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcała do korzystania z tego narzędzia.

Niebywałą atrakcją podczas tego przedsięwzięcia był pokaz musztry przygotowanej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych w Bielicach, z którymi na co dzień współpracują nowomiejscy policjanci.


Akcja zawodoznawcza miała na celu przybliżenie młodzieży charakterystyki poszczególnych zawodów, a tym samym pomóc w wyborze przyszłej pracy.


 


 


 


 

 

  • dzień zawodoznawczy w Bielicch
  • dzień zawodoznawczy w Bielicach
  • dzień zawodoznawczy w Bielicach
  • dzień zawodoznawczy w Bielicach