Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kaskadowy pomiar prędkości w całym kraju

Po raz kolejny na drogach naszego regionu ruszyły działania policyjnej drogówki zwane potocznie „kaskadą”. Głównym celem „Kaskadowych pomiarów prędkości” jest wyegzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrole na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takich kontroli może wziąć większa liczba radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Dzięki temu policjanci mogą skuteczniej zahamować zapędy kierowców, którzy nie respektują limitów dopuszczalnej prędkości. Działania rozpoczną się w poniedziałek rano i potrwają do późnych godzin wieczornych.

 

Stoi policja… zwalniam… przejechałem spokojnie… przyśpieszam”

 

Taki scenariusz zachowania - oczywiście w wielkim uproszczeniu - nie jest obcy kierowcom. Funkcjonariusze ruchu drogowego zdają sobie sprawę, że sam fakt pojawienia się na trasie policyjnego radiowozu działa na kierowców w sposób prewencyjny. Wszyscy wokół pamiętają o przepisach ruchu drogowego, chętnie się do nich stosują, jadą zgodnie z dopuszczalną prędkością, niektórzy dopiero wtedy w pośpiechu zapinają pasy lub natychmiast kończą rozmowy przez telefon. Kiedy miną policyjny radiowóz, sytuacja często wraca do punktu wyjścia - szybciej, bardziej brawurowo, bez zwracania uwagi na znaki drogowe… Wydawać by się mogło, że kierowcy powinni stosować się do zasad ruchu drogowego nie dla uniknięcia mandatu, a dla własnego bezpieczeństwa. Tymczasem jak pokazuje życie - nie zawsze tak jest.

 

Kaskadowe pomiary prędkości mają przede wszystkim na celu egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości. Na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach policyjne patrole monitorują sytuację w ruchu drogowym. Samo pojawienie się większej liczby radiowozów ma działanie typowo prewencyjne. Ci kierowcy, którzy mimo tego popełniają wykroczenia w ruchu drogowym poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Szczególną uwagę policjanci poświęcają przekraczaniu dozwolonej prędkości. Powód jest oczywisty:

 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków na Warmii i Mazurach

 

Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu od wielu lat pozostaje główną przyczyną wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami na terenie naszego województwa. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku na 180 wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami blisko 80 swoją przyczynę miało w niedostosowaniu prędkości do warunków drogowych. W takich wypadkach zginęło 11 osób, a 90 zostało rannych.

 

Niestety, mimo wielu apeli o rozważną bezpieczną i spokojną jazdę nadal istnieje problem przekraczania dozwolonej prędkości.

 

Wolniej, rozważniej, bezpieczniej

 

 

Warto więc ponownie podkreślić: prędkość pojazdu musi być dostosowana do warunków panujących na drodze. Spokojna rozsądna jazda, stosowanie się do obowiązujących przepisów, korzystanie ze swoich praw oraz wywiązywanie się z obowiązków, koncentracja, bezwzględna trzeźwość i zwracanie uwagi na wszystkich użytkowników ruchu drogowego - mogą być receptą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Warmii i Mazurach.