Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne spotkanie przedstawicieli różnych służb dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich

Policjanci, strażacy, przedstawiciele sanepidu, nadleśnictwa, nadzoru budowlanego powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz hufca ZHP w Nowym Mieście Lubawskim spotkali się, by razem zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa harcerzom wypoczywającym w powiecie nowomiejskim.

W budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowano specjalne spotkanie, w którym uczestniczyły podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich usytuowanych w Gaju podczas trwających wakacji.

Przedstawiciele różnych służb: policji, straży pożarnej, nadzoru budowlanego, sanepidu nadleśnictwa, powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz komendant hufca ZHP i kierownik obozu harcerskiego podjęli decyzję o współpracy, która będzie polegała na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym na naszym terenie. Zadania te będą polegały na dokładnym sprawdzeniu obozowiska pod kątem spełniania odpowiednich wymogów, dróg dojazdowych do niego, zabezpieczenie miejsc noclegowych, kąpieliska na którym będzie przebywała młodzież. Na spotkaniu uzgodniono także formę oraz sposób komunikacji pomiędzy danymi podmiotami i wymiany wzajemnych informacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, w przypadku zaistnienia zagrożenia istotnego dla bezpieczeństwa uczestników zorganizowanych obozów harcerskich.


 

To pierwsze na naszym terenie takie spotkanie służb odpowiadających za bezpieczeństwo harcerzy.

 

  • spotkanie przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo harcerzy