Międzynarodowy Tydzień Mediacji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w dniach 15-19 października w godz. 9:00-14:00 będą udzielane informacje oraz porady z zakresu tematyki mediacyjnej.

18 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast w dniach 15- -19 października obchodzony jest Tydzień Mediacji. Na terenie całego kraju organizowane będą spotkania informujące o tym sposobie rozwiązywania konfliktów i sporów.


 

Czym jest mediacja?Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą osoby, które wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

Szczegóły obchodów Tygodnia Mediacji, w tym listę dyżurów, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.mediacja.gov.pl


 

Także w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w dniach 15-19 października w godz. 9:00-14:00 dyżurować będzie policjant, który w ramach swoich kompetencji udzieli niezbędnych informacji.