Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej poległych policjantów

Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim miało miejsce niezwykłe wydarzenie - odsłonięcie pamiątkowej tablicy w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim zamordowanym wiosną 1940 roku.

Inicjatorami tablicy, która została odsłonięta przed budynkiem nowomiejskiej komendy są policjanci i samorząd powiatu nowomiejskiego. Sama tablica zaś jest wyrazem uhonorowania i uczczenia pamięci poległych funkcjonariuszy.

W uroczystym apelu wzięły udział poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, kompania honorowa i poczet flagowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, policjanci i pracownicy cywilni nowomiejskiej komendy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika, zaproszeni goście: Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezin, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Burmistrz Miasta Józef Blank, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Nadolski, Wójtowie Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, Przewodniczący Rad Gminy Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie, Prezes Sądu Rejonowego, dyrektorzy i komendanci zaprzyjaźnionych służb, komendanci sąsiednich komend powiatowych Policji z Działdowa, Iławy i Brodnicy, Przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów oraz Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz ksiądz kapelan.

 

Podczas uroczystości w sposób szczególny insp. Jacek Drozdowski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim powitał Prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie Barbarę Gawlicką oraz członków rodzin poległych policjantów: Panią Grażynę Browalską z mężem – wnuczkę aspiranta Franciszka Chały oraz Alicję Kruszewską z dziećmi – prawnuczkę aspiranta Augustyna Krajnika. Komendant przedstawił wszystkim zebranym sylwetki policjantów, których nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy. Po poświęceniu tablicy przez kapelana nowomiejskich policjantów delegacje złożyły pod nią wieńce, kwiaty i znicze.

 

 

nadkomisarz Heliodor Gruszczyński

 

s. Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, ur. 7 lipca 1892 roku w Radziwiliszkach (obecnie Litwa), W latach 1911 – 1913 odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej. Podczas I Wojny Światowej w latach 1914 do 1917 został powołany przez władze zaborcze do pełnienia służby w armii rosyjskiej. W dniu 15 września 1917 przeszedł do I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego. Do Wojska Polskiego wstąpił 6 listopada 1918 roku zachowując stopień kapitana. W wojsku służbę pełnił do października 1923 roku. Do Policji Państwowej wstąpił 1 listopada 1923 roku. Następnie obowiązki służbowe wypełniał m.in. w komisariacie policji w Wilnie, Chodzieży, Kościanie, Grudziądzu. Od 17 lipca 1935 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Nowym Mieście, gdzie służbę pełnił do wybuchu wojny. Odznaczony mi.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Pośmiertnie awansowany do stopnia nadkomisarza. Nadkom. Heliodor Gruszczyński jest Patronem Policji województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dąb Pamięci nadkom. Heliodora Gruszczyńskiego znajduje się przy Szkole Podstawowej w Mrocznie.

 

aspirant Franciszek Chała

s. Franciszka, ur. 01 maja 1900 roku w Mroczenku zamieszkały w Gwiździnach. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do służby pomocniczej Policji Państwowej i wysłany na posterunek graniczny w Fitowie, obecnie gm. Biskupiec. Pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji. Dąb Pamięci asp. Franciszka Chały znajduje się w Gwiździnach.

 

aspirant Tomasz Draniczarek

 

s. Józefa i Marianny, ur 23 listopada 1888 roku w Brzeziu. Podczas I Wojny Światowej walczył w Armii Niemieckiej. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Udzielał się społecznie w Zarządzie Koła Opieki Rodzicielskiej przy Szkole Powszechnej w Nowym Mieście. Służbę w Nowym Mieście pełnił w okresie 1938 – 1939. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Pośmiertnie mianowany do stopnia aspiranta.

 

aspirant Augustyn Krajnik

 

s. Augustyna i Anny, ur. 21 stycznia 1897 roku w Stenwałdzie (obecnie Słupnica gm. Biskupiec). W Policji od 1922 roku, m.in. w Chojnicach. Pelplinie, Gniewie i Tczewie. W latach 1927 – 1934 służbę pełnił w Nowym Mieście, w pionie śledczym. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie mianowany do stopnia aspiranta. Dąb Pamięci asp. Augustyna Krajnika znajduje się przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

 

aspirant Władysław Witkowiak

 

s. Wojciecha, ur. 24 stycznia 1895 roku w Sokolnikach Wielkich. W Policji od 1919 roku. Przez wiele lat służbę pełnił w dawnym woj. pomorskim, mi.in w Komendzie Policji w Nowym Mieście. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Policji w Brodnicy. Pośmiertnie mianowany do stopnia aspiranta. Dąb Pamięci asp. Władysława Witkowiaka znajduje się przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.

 

aspirant Piotr Lerek

 

s. Michała, ur. w 1890 roku we Wdzydzach Tucholskich, w Policji od 1920 roku. W 1939 roku służbę pełnił w Nowym Mieście. Pośmiertnie mianowany do stopnia aspiranta.

 

aspirant Jan Synoradzki

 

s. Piotra, ur. w 1891 roku w Berlinie. W Policji od 1920 roku. Pełnił ją m.in. w Nowym Mieście skąd w 1938 roku został przeniesiony do Komendy w Tczewie. Pośmiertnie mianowany do stopnia aspiranta.