Plany priorytetowe dzielnicowych - Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Dzielnicowy

Plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych na okres od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie

 

Rejon I - sierż. szt. Mateusz Soter

 

Dzielnicowy w Nowym Mieście Lubawskim, obejmujący ulice:

Bolesława Chrobrego, Działyńskich, Daszyńskiego, Grunwaldzką, Iławską, Kazimierza Wielkiego, Kamionki, Konwaliową, Klasztorną, Kłosową, Kolejową, Kościelną, Kornatki, Magnoliową, 3 Maja, Mieszka I, Międzygórze, Mszanowską, Na Wzgórzu, Narutowicza, Okólną do nr 37, Parkową, Podleśną, Przy Stoku, Rolną, Sadową, Słoneczną, Sienkiewicza, Storczykową, Szkolną, Targową, Tulipanową,Tysiąclecia, Warneńczyka, Wąską, Władysława Jagiełły, Zatorze, Zbożową, Żwirki i Wigury.

 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie przestępstwami popełnianymi na osobach starszych

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest zwiększenie świadomości i pogłębienie wiedzy seniorów oraz członków ich rodzin na temat wszelkiego rodzaju zagrożeń mogących dotknąć osoby starsze. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z seniorami i prowadził rozmowy w celu uświadomienia jak największej grupy osób o zagrożeniach na jakie są narażeni. Będzie omawiał m.in. metody działań oszustów i przekazywał wiedzę co zrobić i w jaki sposób odpowiednio się zachować.


 

 

Rejon II - asp. szt. Paweł Cherkowski

 

Dzielnicowy w Nowym Mieście Lubawskim, obejmujący ulice:

19 Stycznia, 7 Grudnia, Akacjową, Boczną, Broniewskiego, Brzozową, Cichą, Cypriana Kamila Norwida,  Długą, Elizy Orzeszkowej, Gdyńską, Głogową, Grabową, Groblicę, , Jagiellońską, Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Jarzębową, Jodłową, Kasztanową, Klonową, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kornela Makuszyńskiego, Kościuszki, Krótką, Krzywą, Ks. Alfonsa Mechlina, Kwiatową, Lipową, Mickiewicza, Modrzewiową, Moniuszki , Nad Drwęcą, Ogrodową, Okólną od nr 38, Piaskową, Piastowską, Piękną, Podgórną, Polanki, Rynek, Sosnową, Szopena, Świerkową, Waryńskiego, Wiązową, Wjazdową, Wodną, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zdrojową.

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie bezpieczeństwa osób starszych: przestępstwa popełniane na osobach starszych oraz zagrożenie ich bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest zwiększenie świadomości i pogłębienie wiedzy seniorów na temat wszelkiego rodzaju zagrożeń mogących dotknąć osoby starsze. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z seniorami i prowadził rozmowy w celu uświadomienia jak największej grupy osób o zagrożeniach na jakie są narażeni. Będzie przekazywał wiedzę co zrobić i w jaki sposób zareagować w przypadku zagrożenia.

 

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

 

Rejon III - mł. asp. Dorota Kaczmarska- do 04 kwietnia 2018 r. rejon obsługiwany jest przez asp. Andrzeja Szymańskiego

 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie paleniem środków tytoniowych przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku na terenie szkoły jak i miejscowości.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości uczniów oraz innych osób w oparciu o przepisy prawa z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyeliminowanie przypadków palenia i sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z uczniami Zespołu Szkół w Jamielniku oraz z ich rodzicami podnosząc ich świadomość i omawiając konsekwencje palenia wyrobów tytoniowych. Będzie spotykał się z pracownikami szkoły by omówić kwestie przeprowadzenia czynności z uczniami palącymi wyroby tytoniowe oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków wykroczeń.

 

Gmina Kurzętnik

Rejon IV - mł. asp. Jarmila Mówińska

 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie paleniem środków tytoniowych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych na przystanku autobusowym przy ul. Grunwaldzkiej w Kurzętniku

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości uczniów w oparciu o przepisy prawa z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyeliminowanie przypadków palenia tytoniu w miejscu objętym zakazem. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z uczniami Zespołu Szkół w Kurzętniku podnosząc ich świadomość i omawiając konsekwencje palenia wyrobów tytoniowych. Przeprowadzi rozmowę z dyrekcją szkoły oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków popełnionych wykroczeń.

 

Gmina Grodziczno

 

Rejon V - st. asp. Martyna Roch-Szkutnik

 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie grupowania się młodzieży na terenie Zespołu Szkół w Mrocznie, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jakim jest teren Zespołu Szkół w Mrocznie, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej na terenie obiektu oraz zaśmiecanie terenu szkoły.

     

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości lokalnej młodzieży, iż spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej to wykroczenia, za które grożą sankcje prawne. Ponadto celem jest także wyeliminowanie przypadków powyższych wykroczeń na terenie obiektu szkoły oraz całej miejscowości. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z uczniami Zespołu Szkół w Mrocznie podnosząc ich świadomość i omawiając konsekwencje popełnianych wykroczeń i odpowiedzialność karną nieletnich. Przeprowadzi rozmowę z dyrekcją szkoły oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków łamania prawa.

 

Gmina Biskupiec

 

Rejon VI - asp. szt. Piotr Lesiński

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Biskupiec, Lipinki, Babalice, Słupnica, Podlasek, Podlasek Mały, Wielka Tymawa, Sędzice

 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego na terenie miejscowości Sędzice

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń. W związku z powyższym dzielnicowy wywiesi stosowną informację na tablicy ogłoszeń w Sędzicach oraz będzie bezwzględnie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków popełnionych wykroczeń.

 

 

Rejon VII - asp. Wiesław Otręba

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Fitowo, Bielice, Czachówki, Krotoszyny, Piotrowice Małe, Piotrowice Duże, Szwarcenowo, Wielka Wólka, Wonna.

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego na terenie miejscowości Bielice.

 

 

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń oraz podniesienie świadomości mieszkańców wsi Bielice o konsekwencjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym dzielnicowy wywiesi stosowną informację na tablicy ogłoszeń w Bielicach i w sklepie spożywczym oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków popełnionych wykroczeń.

 

 

Rejon VIII - asp. Andrzej Szymański- do 04 kwietnia 2018 r. rejon obsługiwany jest przez asp. Wiesława Otęba

 

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Gaj, Łąkorz, Łąkorek, Osetno, Ostrowite, Wardęgowo, Rywałdzik, Mierzyn, Sumin, Osówko 

 

Zagrożenia:

 

  • zagrożenie spożywania alkoholu wbrew zakazowi w rejonie sklepu spożywczego na terenie miejscowości Łąkorek.

 

 

 

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń oraz podniesienie świadomości mieszkańców wsi Bielice o konsekwencjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym dzielnicowy wywiesi stosowną informację na tablicy ogłoszeń w Łąkorku i w sklepie spożywczym oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków popełnionych wykroczeń.