Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne na terenie powiatu nowomiejskiego

W czwartek w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się pierwsze konsultacje społeczne. Podczas spotkania zostały przedstawione cele i założenia koncepcji map zagrożeń – narzędzia do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństowo i porządek publiczny.

Organizatorem spotkania w Urzedzie Miasta był Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł. insp. Mirosław Mozarczyk. Współprowadzacymi spotkanie byli Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank , Komendant Powiatowy Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Auda oraz Komendant Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Henryk Kreński.

Mapa zagrożeń bezpieczeńtwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie między instytucjami. Narzedzie to pozwoli na przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych.

Mapa ta zwizualizowany stan bezpieczeństwa – będzie jak powiedzial dla gazety "Policja 997" Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnetrznych i Administracji "jednym z najważniejszych czynników , na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (...) będzie także punktem wyjści do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji , które pozwoli na zapewnienie jednakowego , wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.

Projekt mapy na poziomie powiatowym ma zawierać kilka kryteriów m. in. Dotyczących zagrożenia przestepczością czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążklie społecznie , bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł. Insp. Mirosław Mozarczyk zaprasza zainteresowanych na planowane w lutym konsultacje:

11.02. 2016r. godz. 17:00 – Rodzinny Ogród Działkowy "Witaminy" ul. Sadowa w Nowym Mieście Lubawskim

12.02. 2016r. godz. 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Grodzicznie

17.02.2016r. godz. 15;00 - Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu

19.02.2016r. godz. 11:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Kurzetniku

22.02.2016r. godz. 9:00 - Urząd Gminy w Nowym Mieście Lubawksim

Jeżeli ktos chciałby zorganizować konsultacje w swojej miejscowości proszony jest o kontakt z Pierwszym Zastępcą Komendanta powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł. Insp. Mirosławem Mozarczyk tel. do sekretariatu (56) 47-44-211 lub z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztofem Grugiel do sekretariatu (56) 47-44-240.

BS / KWP OLSZTYN