Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2018. Odprawa była także okazją do uroczystego przekazania policjantom kluczyków do nowego nieoznakowanego radiowozu marki Hyundai i30, który trafił do nowomiejskich policjantów. Zakup auta był możliwy dzięki wsparciu lokalnych samorządów.

W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski, Pierwszy Zastępca Komendanta mł. insp. Mirosław Mozarczyk, przedstawiciele samorządów i zaprzyjaźnionych służb, asystent wojewody warmińsko-mazurskiego oraz kadra kierownicza jednostki.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim, insp. Jacek Drozdowski, który powitał wszystkich uczestniczących w odprawie. Następnie zaprezentował wyniki pracy policjantów wydziału kryminalnego oraz pionu prewencji i ruchu drogowego. Jego wystąpienie poparte zostało prezentacją statystyczną. W dalszej części komendant zaprezentował zebranym informacje dotyczące finansów jednostki dziękując jednocześnie za wsparcie, które otrzymaliśmy od lokalnych samorządów. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił i podziękował przedstawicielom zaprzyjaźnionych i służb i samorządom za bardzo dobrą współpracę.

Miniony rok był dobrym rokiem dla naszej Policji. Na uwagę zasługuje wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu. W 2018r. w stosunku do roku poprzedniego aż o 50 procent spadła liczba wypadków drogowych, o 51 procent spadła liczba osób rannych. Odnotowaliśmy też 8 procentowy spadek liczby kolizji drogowych.

 

Warto podkreślić, że w minionym roku nowomiejscy policjanci odnotowali największą w województwie wykrywalność przestępstw. 

 

W 2018 roku policjanci realizowali blisko 4300 interwencji, ujawnili ponad 6700 wykroczeń, wykryli 630 przestępstw, zabezpieczyli także 21 kilogramów narkotyków.

 

W minionym roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nasi mieszkańcy nanieśli 322 zgłoszenia, z których każe było weryfikowane i skrupulatnie sprawdzane.

 

Plany i priorytety na 2019 r to wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowomiejskiego m.in. poprzez dalsze promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aktywny udział dzielnicowych w kontaktach ze społeczeństwem a także kontynuowanie dobrej współpracy z przedstawicielami wszystkich lokalnych samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

W olejnej części odprawy głos zabrali starosta nowomiejski, burmistrz miasta, wójtowie gmin oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nowomiejskich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców podkreślili dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

Odprawa roczna była doskonałą okazją do przekazania kluczyków od nowego nieoznakowanego radiowozu hyundai i30, który trafił do nowomiejskich policjantów. Zakup auta był możliwy dzięki wsparciu lokalnych samorządów. Połowę jego kwoty pokryły samorządy a druga połowa pochodziła z Komendy Głównej Policji.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, który podsumował odprawę i podziękował kierownictwu jednostki i wszystkim policjantom za osiągnięte wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Komendant podziękował także samorządowcom za ich wsparcie dla naszej Policji ale także ich pracę na rzecz bezpieczeństwa.

 

 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji- fot. D.Zdanowski
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji - fot. D.Zdanowski
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji-fot.D.Zdanowski
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji - fot. D.Zdanowski
 • Odprawa roczna w nowomiejskiej komendzie Policji - fot. D.Zdanowski
 • nowy radiowóz