Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości Święta Policji połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej poległych policjantów

Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim uroczyście obchodzili 100-lecie Polskiej Policji. Była to wyjątkowa uroczystość, która rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku nowomiejskiej komendy w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim zamordowanym wiosną 1940 roku. Wczorajsze święto było też doskonałą okazją, by docenić trud wkładany każdego dnia w pracę, mundurowych i pracowników cywilnych.

W tym roku przypada 100 rocznica powołania Policji Państwowej. Dlatego też tegoroczne obchody Święta Policji w Nowym Mieście Lubawskim także były wyjątkowe. Rozpoczęły się one przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim odsłonięciem pamiątkowej tablicy w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim zamordowanym wiosną 1940 roku w Kalininie.

 

W uroczystym apelu wzięły udział poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, kompania honorowa i poczet flagowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, policjanci i pracownicy cywilni nowomiejskiej komendy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika, zaproszeni goście: Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezin, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Burmistrz Miasta Józef Blank, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Nadolski, Wójtowie Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, Przewodniczący Rad Gminy Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie, Prezes Sądu Rejonowego, dyrektorzy i komendanci zaprzyjaźnionych służb, komendanci sąsiednich komend powiatowych Policji z Działdowa, Iławy i Brodnicy, Przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów oraz Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz ksiądz kapelan.

 

Podczas uroczystości w sposób szczególny insp. Jacek Drozdowski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim powitał Prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie Barbarę Gawlicką oraz członków rodzin poległych policjantów :Panią Grażynę Browalską z mężem – wnuczkę aspiranta Franciszka Chały oraz Alicję Kruszewską z dziećmi – prawnuczkę aspiranta Augustyna Krajnika. Komendant przedstawił wszystkim zebranym sylwetki policjantów, których nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy.

 

Po poświęceniu tablicy przez kapelana nowomiejskich policjantów delegacje złożyły pod nią wieńce, kwiaty i znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przeszkli do Bazyliki pod wezwaniem Św. Tomasza Apostoła, gdzie kapelan odprawił mszę świętą w intencji policjantów i prawników naszej komendy.

 

Kolejnym punktem wczorajszego święta była uroczysta zbiórka w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. W uroczystości tej wziął udział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Podczas naszego święta 17 funkcjonariuszy otrzymało awanse w stopniach służbowych. Odznaczeniem „Zasłużony Policjant” został wyróżniony podkom. Rafał Dębowski. Wczorajsza uroczystość była także doskonałą okazją by wręczyć odznaczenia związkowe i nagrody motywacyjne przekazane ze środków Komendanta Głównego Policji.

 

Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski podziękował wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom komendy słowami:

”Wasza służba i praca jest godna najwyższego uznania i szacunku. Mam świadomość ile wkładacie w swoją misję pasji, serca w końcu poświęcenia. Tak, służbie musi przyświecać misja, misja niesienia dobra, przywracania dobra i walka ze złem. To nie slogany. Każdego dna, każdej nocy podejmujecie działania chroniące potrzebujących bezpieczeństwa, przywracacie ład i porządek, udzielacie pomocy i wsparcia tym, którzy tego oczekują. Za te postawy bardzo dziękuję. Dziękuję Wam także za włączenie się w inicjatywę ufundowania tablicy pamięci. To piękny dar dziś służących w Policji, dla policjantów, którzy byli tu przed nami.”

 

Głos zabrał także nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował policjantom za ich codzienną służbę oraz pogratulował wyróżnionym awansów.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście i przedstawiciele władz samorządowych, którzy na ręce Komendanta Drozdowskiego złożyli życzenia i gratulacje dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

 

Wczorajsza uroczystość była także doskonałą okazją by złożyć gratulacje i najserdeczniejsze życzenia nadinsp. Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie z okazji nadania stopnia nadinspektora kilka dni wcześniej podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

 

Jak co roku z okazji Święta Policji czcząc pamięć poległych policjantów delegacja mundurowych złożyła znicze pod dębami pamięci.

 

 

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji