Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają policyjne działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Nowomiejscy policjanci ruchu drogowego podobnie jak ich koledzy w całym województwie prowadzą dziś działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Działania te mają za cel wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Dzisiaj od rana nowomiejscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania "NURD”. Akcja ukierunkowana jest na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. W ramach działań funkcjonariusze będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych i cyklistów. Mundurowi zwrócą również uwagę na to czy piesi i rowerzyści nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Podczas akcji nadzorem objęte są miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Policjanci zwracają uwagę czy kierujący nie usiłują w stosunku do pieszych stosować „prawa silniejszego”, np. wymuszać pierwszeństwo na przejściu.

Rowerzyści również zaliczają się do grupy niechronionych. Do większości wypadków, w których poszkodowani są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z dróg dla rowerów.

 

Podczas działań policjanci zwracają uwagę i przypominają o noszeniu elementów odblaskowych. Dziś funkcjonariusze rozdają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego kamizelki odblaskowe, które zostały przekazane przez starostę naszego powiatu.

Powrót na górę strony