Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole policjantów i strażników rybackich

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego nowomiejskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej kontrolowali akweny zlokalizowane na terenie powiatu. Wspólne działania zorganizowane były w ramach planu działań „Kłusownik”. Podczas służby mundurowi patrolowali okolice zbiorników wodnych m. in w celu przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń popełnionych przez osoby nieuprawnione do rybactwa.

Nowomiejscy policjanci pełnili wczoraj wspólną służbę z funkcjonariuszami Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej. Mundurowi kontrolowali akweny wodne wzdłuż linii brzegowej rzeki Drwęcy, jeziora: Nielbark, Wielkie Partęczyny, Kociołek Duży, Łąkorek, Gaj, Kakaj oraz linię brzegową jeziora Skarlińskiego pod kątem przestrzegania przepisów związanych z połowem ryb oraz pod kątem bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zbiorników. Wędkarzom sprawdzano wymagane dokumenty związane z połowem ryb. Sprawdzano również, czy używali do połowu dopuszczalnych narzędzi i przyrządów. Wspólna akcja była również świetną okazją do zacieśnienia dotychczasowej współpracy. Podczas przeprowadzonych kontroli ujawniono nieprawidłowości w postaci połowu ryb bez wymaganych uprawnień tj. karty wędkarskiej oraz stosownego zezwolenia. Nieprawidłowości te zakończyły się w 4 przypadkach mandatami karnymi i w jednym przypadku skierowaniem wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia do sądu.

 

Przypominamy, że połów ryb w zbiornikach śródlądowych wymaga odpowiednich uprawnień i dokumentów upoważniających do połowu.