osoby poszukiwanie - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Osoby poszukiwane

Osoby Poszukiwane przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim

 

1. Karol Zaleś

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje: Karol Zaleś, s. Henryka i Teresy, ur. 20.02.1986r. za przestępstwo z art. 209 §1 kk

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33tel. kom.600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

2Adam Wolski

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje osoby: Adama Wolskiego, s. Mieczysława i Katarzyny, ur. 31.08.1968r. za przestępstwo z art. 207 §1 kk i art. 284 §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 

 

 

 

 

3. Damian Górecki

 

Na podstawie 3 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Toruniu i Prokuraturę Rejonową Toruń Centrum-Wschód policja poszukuje osoby: Damian Górecki, s. Mieczysława i Barbary, ur. 02.12.1988r. za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 279 §1 kk i art. 288 §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

 

4. Mirosław Fanzloch

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje osoby: Mirosław Fanzloch, s. Andrzeja i Janiny, ur. 20.04.1973r. za przestępstwo z art. 178 §1 kk i art. 178 §4 kk


 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

5. Sławomir Orłowski

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza policja poszukuje osoby: Sławomir Orłowski, s. Władysława i Grażyny ur. 05.04.1990r. za przestępstwo z art. 278 §1 kk


 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

6. Lesław Dudzicz

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim i Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda policja poszukuje osoby: Lesław Dudzicz, s. Stefana i Renaty , ur. 13.12.1972r. za przestępstwo z art. 278 §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 

 

 

 

 

7. Sławomir Kowalski

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim i Sąd Rejonowy w Brodnicy policja poszukuje osoby: Sławomir Kowalski, s. Jana i Heleny, ur. 21.11.1974r. za przestępstwo z art. 209 §1 kk

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

 

 

8. Stanisław Śleszyński

 

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim i Sąd Rejonowy w Brodnicy policja poszukuje osoby: Stanisław Śleszyński, s. Józefa i Genowefy, ur. 13.02.1973r. za przestępstwo z art. 278 §1 kk

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

9. Marcin Tuszyński

 

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, policja poszukuje osoby: Marcin Tuszyński, s. Ryszarda i Ireny, ur. 31.05.1978r. za przestępstwo z art. 209 §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

10. Jarosław Olszewski

 

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, policja poszukuje osoby: Jarosław Olszewski, s. Jerzego i Teresy, ur. 13.03.1981r. za przestępstwo z art. 284 §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

11. Jacek Rosankiewicz

 

Na podstawie 4 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, Prokuraturę Rejonową w Iławie, Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli, Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe policja poszukuje osoby: Jacek Rosankiewicz, s. Jana i Reginy, ur. 27.09.1988r.. za przestępstwa z art. 286 §1 kk i art. 269 b §1 kk


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

 

12. Tadeusz Góralski

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, i Sąd Rejonowy w Iławie policja poszukuje osoby: Tadeusz Góralski, s. Stefani i Henryka, ur. 14.10.1970r. za przestępstwa z art. 178 a §1i 4 kk i art. 270 §1 kk


 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364. Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

13. Janusz Baranowski

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje osoby: Janusz Baranowski, s. Romana i Jadwigi, ur. 21.12.1959r. za przestępstwo z art. 286 §1 kk


 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 


14. Dariusz Grądzki

 

Na podstawie 2 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje osoby: Dariusz Grądzki, s. Janusz i Mirosławy, ur. 24.09.1978r. za przestępstwa z art. 278 §1 kk


 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

15. Mirosław Koziatek

 

Na podstawie 3 Listów Gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim policja poszukuje osoby: Mirosław Koziatek, s. Mariana i Zofii, ur. 02.06.1968r. za przestępstwa z art. 288 §1 kk i art. 262 §2 kk


 


Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom. 600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)


 


 

 

 

16.  Remigiusz Drenda

 

Na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu  policja poszukuje: Remigiusz Drenda, s. Tomasza i Barbary, ur. 06.07.2000r. za czyn z art.119 §1 kw

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom.600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

17. Rafał Czarnecki

 

Na podstawie Listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zarządzenia o ustalenie miejsca pobytu wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Iławie, Prakuraturę Rejonową w Brodnicy, Sąd Rejonowy w Świeciu i Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe policja poszukuje: Rafał Czarnecki, s. Stanisława i Małgorzaty, ur. 26.04.1982r. za przestępstwo z art.286 §1 kk 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom.600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)

 

 

 

 

 

18. Andrzej Kuśpit

Na podstawie Listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową Nisko policja poszukuje: Andrzej Kuśpit, s. Stanisława i Mari, ur. 28.02.1973r. za przestępstwo z art. z art.286 §1 kk 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub tel. 56 474 42 33, tel. kom.600 301 364 . Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres komendant@nml.ol.policja.gov.pl

(inf. dot. poszukiwanego wyłącznie na witrynie KPP Nowe Miasto Lubawskie)