Gmina Grodziczno - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Gmina Grodziczno

Rejon   V
Gmina Grodziczno

 

 

st. asp. Martyna Roch-Szkutnik

tel. slużbowy (56) 47-44-251

tel. kom. 887 876 216

e-mail: dzielnicowy.nowemiastolubawskie5@ol.policja.gov.pl

                     

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KPP w Nowym Mieście Lubawskim tel. (56) 474-42-00.

 

                                                
 
Dzielnicowy na terenie gminy Grodziczno w następujących miejscowościach:
 
Białobłoty, Grodziczno, Jakubkowo, Katlewo, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Nowe Grodziczno, Ostaszewo,  Rynek, Świniarc, Zajączkowo, Zwiniarz, Boleszyn, Kowaliki, Mroczno, Mroczenko, Trzcin
 
Zdiagnozowane zagrożenie, nad któym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. :
 
  • zagrożenie grupowania się młodzieży na terenie Zespołu Szkół w Mrocznie, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jakim jest teren Zespołu Szkół w Mrocznie, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej na terenie obiektu oraz zaśmiecanie terenu szkoły.

     

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości lokalnej młodzieży, iż spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej to wykroczenia, za które grożą sankcje prawne. Ponadto celem jest także wyeliminowanie przypadków powyższych wykroczeń na terenie obiektu szkoły oraz całej miejscowości. W związku z powyższym dzielnicowy będzie spotykał się z uczniami Zespołu Szkół w Mrocznie podnosząc ich świadomość i omawiając konsekwencje popełnianych wykroczeń i odpowiedzialność karną nieletnich. Przeprowadzi rozmowę z dyrekcją szkoły oraz będzie egzekwował i reagował wobec ujawnionych przypadków łamania prawa.