Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 6
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (56) 47 44 211
fax (56) 47 44 205
e-mail: komendant@nml.ol.policja.gov.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycję niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Odnośnik do ustawy TUTAJ.