Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Kierownictwo

Komendant  Powiatowy  Policji
 w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIm

 

insp. Jacek Drozdowski

tel. do sekretariatu  47 73 222 11


e-mail: komendant@nml.ol.policja.gov.pl

 

I Zastępca Komendanta  Powiatowego  Policji
 w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

 

mł. insp. Mirosław Mozarczyk

tel. do sekretariatu  47 73 222 11