Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ Kryminalny
KOMENDY powiatowej POLICJI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

13-300 Nowe Miasto Lub, ul. Grunwaldzka 6
tel. do sekretariatu: 47 73 222 32
 

NACZELNIK WYDZIAŁU

nadkom. Waldemar Bartnicki

 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. Adriana Czyżewska

 

 

 

 

 

Struktura Wydziału Kryminalnego

 

- Zespół Operacyjno- Rozpoznawczy

- Zespół Dochodzeniowo- Śledczy

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

- Zespół dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

- Jednoosobowe Stanowisko dw. z Przestępczością Narkotykową

 

 

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 

1/      wykonywanie zadań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

2/      czynności organizatorskie, koordynacyjne, szkoleniowo – instruktażowe, w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wypracowanie i wdrażanie skutecznych form, środków i metod pracy operacyjnej poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji NN osób i zwłok,

3/      dokonywanie analiz zagrożeń przestępczością kryminalną i gospodarczą,

4/      rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz wykrywanie sprawców tych przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo – śledczych,

5/      organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo – śledczych podległych policjantów,

6/      okresowe dokonywanie ocen działalności służby dochodzeniowo – śledczej   w zakresie przestrzegania prawa, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej oraz uzyskiwanych rezultatów wykrywczych,

7/      upowszechnianie zmian legislacyjnych i doskonalenie zawodowe policjantów   w zakresie ich udziału w procesie karnym, a także w zakresie czynności wymagających wiedzy specjalistycznej,

8/      wykonywanie obsługi kryminalistycznej miejsc zdarzeń, pobieranie materiału dowodowego i porównawczego, wykonywanie czynności procesowych związanych z dokumentowaniem ich przebiegu.

 9/   rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie korupcji i  przestępczości gospodarczej,

10/ analizowanie zagrożeń korupcją i przestępczością gospodarczą,

11/  podejmowanie przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do ujawnienia tej kategorii przestępstw.

 

 

Powrót na górę strony