Bezpieczny przejazd - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Bezpieczny przejazd

Bezpieczny przejazd

Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje nawet do 1200 metrów. Nie zawsze kierowcy zdają sobie z tego sprawę dojeżdżając do przejazdu kolejowego. Dlatego organizatorzy kampanii „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj!” postawili sobie za cel podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach.

Przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest właśnie nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów to główne grzechy kierowców samochodów. Tak samo zachowują się piesi i rowerzyści. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Policja, podobnie jak w latach ubiegłych, jest partnerem kampanii „Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i żyj!” prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe W każdym województwie policjanci po dokonaniu analizy zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych, usytuowanych w rejonie działania poszczególnych jednostek, opracują zasady przedsięwzięć prowadzonych wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei. W pobliżu przejazdów uznanych za szczególnie niebezpieczne należy spodziewać się policyjnych patroli, które będą zawracać uwagę na zachowania użytkowników dróg pokonujących te przejazdy. Wzmożone działania potrwają do końca wakacji.

Poprzednie edycje kampanii spotkały się z dużym uznaniem opinii społecznej i z pewnością wpłynęły pozytywnie na zachowania zarówno kierowców jak i pieszych korzystających z przejazdów.
Wypadki drogowe z udziałem pociągu nie zajmują dominującej pozycji w statystyce zdarzeń na drogach, jednak charakteryzują się one bardzo tragicznymi skutkami.

Statystyka wypadków i kolizji

 • rok 2005 - 236 wypadków

 • rok 2006 - 256 wypadków
 • 
rok 2007 - 274 wypadków
 • rok 2008 - 237 wypadków
 • rok 2009 - 259 wypadków
 • rok 2010 - 257 wypadków
 • rok 2011 - 205 wypadków
 • rok 2012 - 224 wypadki


Poszkodowani w wypadkach

 • rok 2005 - 134 osoby, w tym 43 ofiary śmiertelne

 • rok 2006 - 107 osoby, w tym 32 ofiary śmiertelne
 • rok 2007 - 106 osób, w tym 47 ofiar śmiertelnych

 • rok 2008 - 91 osób, w tym 38 ofiar śmiertelnych
 • rok 2009 - 71 osób, w tym 50 ofiar śmiertelnych
 • rok 2010 - 46 osób, w tym 29 ofiar śmiertelnych
 • rok 2011 - 46 osób, w tym 32 ofiar śmiertelnych
 • rok 2012 - 33 osób, w tym 37 ofiar śmiertelnych

źródło: www.policja.pl