Doświadczasz przemocy domowej? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy - nie czekaj, zgłoś się do osób, które służą pomocą. Tu znajdziesz odpowiedź, gdzie szukać placówek, w których udzielana jest pomoc osobom pokrzywdzonym na terenie powiatu nowomiejskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 431 96, 56 47 256 00

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Grunwaldzka 6

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel. 56 47 442 00 lub 997 lub 112

 

Ośrodki Pomocy Społecznej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 296 39

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Mszanowie

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 263 22

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Grodziczno 17a

13-324 Grodziczno

tel. 56 47 293 27

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

tel. 56 47 450 53

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku

ul. Dworcowa 8

13-306 Kurzętnik

tel. 56 47 480 50

 

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku

 

- celem tego punktu jest zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług

- punkt konsultacyjny czynny codziennie w godzinach pracy GOPS

 

Dyżur psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku:

wtorek godz. 7:30-10:30 lub 16:00-19:00

 

Dyżur Instruktora Terapii Uzależnień – konsultacje indywidualne

wtorek 16:00-19:00

 

Ważne !

 Szczegółowe informacje na temat terminów konsultacji można uzyskać w GOPS pod nr tel. 56 47 480 50 lub 56 47 480 55

 

 

Poradnie uzależnień:

 

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 422 11

II piętro, pokój 216

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwalkoholowy w Urzędzie Gminy z/s w Mszanowie

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 47 263 31

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwalkoholowy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie

13-324 Grodziczno

tel. 56 47 297 10

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwalkoholowy w Urzędzie Gminy w Biskupcu

13-340    Biskupiec

tel. 56 47 450 57

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwalkoholowy w Urzędzie Gminy w Kurzętniku

13-306 Kurzętnik

tel. 56 47 480 55